Co to jest Oxyprogram?

Celem Oxytree jest zakładanie plantacji, które tworzą wartość.

Oxytree, będąc źródłem jakościowego drewna, w trakcie swojego wzrostu jest w stanie pochłonąć nawet 10 razy więcej dwutlenku węgla niż rodzime drzewa. Dzięki temu odgrywa olbrzymią rolę w procesie łagodzenia niekorzystnych zmian klimatycznych. Zakładanie plantacji w ramach Oxyprogramu stanowi istotny krok w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

Dzięki pomocy specjalistów, my w Oxyprogram, zapewniamy sadzenie, opiekę oraz wycinkę Oxytree, usługi te zawarte są w pakiecie Oxyprogram razem z sadzonkami. Nasi klienci są uprawnieni do odbioru wyprodukowanego drewna, ale nasza firma zapewnia również opcję skupu drewna, po gwarantowanej cenie.

Nasi klienci podpisując umowę stają się właścicielami drewna wyprodukowanego na plantacji, pnia i korzeni do czasu trwania 1+1 cyklu.

Komu oferujemy Oxyprogram?
  • Tym, dla których ważne jest, aby edukacja ich dzieci nie była obciążeniam dla domowego budżetu.
  • Tym, dla których ważne jest, aby przyjemnie spędzić okres emerytury.
  • Tym, dla których ważna jest przezroczystość, bowiem nasze plantacje są kontrolowane i dostępne dla zwiedzających.

Drzewo to wieczna wartość, którego cena na rynku światowym ciągle rośnie. Światowa tendencja w inwestycjach kieruje się w stronę zielonych inwestycji, gdyż niezbędne jest w dzisiejszym świecie zwracanie uwagi na zrównoważony rozwój.

I Ty dołącz do Oxyprogram, zainwestuj w przyszłość!

Pewne zabezpienienie finansowe dla młodego pokolenia.
oxytree
oxytree
Znaczny zysk finansowy dzięki zielonym inwestycjom
oxytree
oxytree
Zabezpieczenie finansowe na okres emerytury
oxytree
oxytree
trees
Nasze plantacje
Więcej