Szczególną uwagę zwracamy na nasze plantacje
Zwracamy szczególną uwagę podczas opieki nad wspólnotową plantacją Oxytree, i upewniamy się, aby starannie wybrać odpowiednie obszary dla nich. Nad projektem plantacji, tworzeniem i opieką czuwa nasz zespół ekspertów.
icon
Certyfikacja
KPMG Doradztwo Sp. z o.o. Węgry, węgierska niezależna firma członkowska sieci KPMG, zbadała plantacje Oxytree pod względem zakładania plantacji oraz monitorowania systemu i potwierdziła: podana liczba plantacji jest rzeczywistą i zgodną ze stanem faktycznym, nie została ona w żaden sposób zwielokrotniona.
Ubezpieczenie
Nasza firma ubezpiecza wszystkie plantacje prowadzone w ramach Oxyprogramu. Ubezpieczenie obejmuje zniszczenia spowodowane przez zjawiska naturalne, takie jak susza, mróz, pożar, burza, śnieg, lód, itp. Generali Biztosító Zrt, węgierska spółka zależna Generali Group, zobowiązuje się do rekompensaty strat spowodowanych zjawiskami naturalnymi objętymi ubezpieczeniem.
Plantacje Oxyprogram
KPMG Tanácsadó Kft., węgierska niezależna firma członkowska sieci KPMG, zbadała plantacje Oxytree pod względem zakładania plantacji oraz monitorowania systemu i potwierdziła: podana liczba plantacji jest rzeczywistą i zgodną ze stanem faktycznym, nie została ona w żaden sposób zwielokrotniona.
thumbnail
Opublikowane
Udostępnij
Aby obejrzeć, kliknij przycisk odtwarzania